woensdag 27 april 2011

Ohm ....

Mantra's

Wat zijn Mantra's?

Mantra's zijn gewijde teksten, in het Sanskriet (oudste klassieke taal uit India.) Een mantra is een combinatie van heilige lettergrepen die samen een kern van geestelijke energie vormen. Deze energie fungeert als een magneet voor het aantrekken en bundelen van spirituele vibraties.
Man in mantra betekent in het Sanskriet "denken". Tra komt van 'trai' en kan betekenen "bescherming tegen" of "bevrijding". Mantra betekent dus zoveel als "het denken dat bevrijdt en beschermt".
Het zingen of reciteren van mantra's activeert en versnelt de geestelijk-scheppende kracht en bevordert harmonie in alle aspecten en bestandsdelen van het menselijk wezen. De mantrazanger verandert langzaamaan in een levend centrum van geestelijke vibraties, dat is afgestemd op een vibratiecentrum dat oneindig veel sterker is. Deze energie kan worden gebruikt voor het welzijn van niet alleen diegene die zich daarop heeft afgestemd, maar ook voor het welzijn van anderen.
De mantra's vinden hun oorsprong bij de Guru's. Veel mantra's werden namelijk aan mystici en zieners geopenbaard tijdens hun diepste meditaties.

Mantra van mededogen

OM MANI PADME HUM, ook wel de mantra van mededogen, betekent: 'de parel van het universum is de lotus van mijn hart', door de Tibetanen uitgesproken als: Om Mani Pème Hoeng. Deze mantra gaat over het mededogen en de zegen van alle boeddha's, en bodhisattva's en roept in het bijzonder de zegen van Avalokiteshvara, de Maitraya Buddha aan, die ook de Boeddha van Mededogen wordt genoemd. Een Tibetaans gezegde vertelt dat de Boeddha van Mededogen door de tijd heen een deel is geworden van het Tibetaanse bewustzijn, en dat elk kind dat het woord "moeder" kan zeggen, automatisch ook de mantra OM MANI PADME HUM kan reciteren.bron: http://www.innerned.org/

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen